Minnesmerke i sentrum av Kristiansund

Brødrene Strand Stenhuggeri AS fikk i oppdrag å utforme monumentet ”Spaniergravstedet” som Norsk Skipsfartshistorisk Selskap Nordmøre ga til Kristiansund By og som ble avduket 30. mai 2015 av fungerende ordfører Kjell Neergaard.

Opprinnelig var den skipshistoriske foreningen utfordret av Nordmøre Museum og Norsk Klippfiskmuseum å bidra til å få satt opp et skilt for å markere spaniergravstedet, som i 2. halvdel av 1800-tallet var en del av byens ordinære gravsted i Øvreparken i byens sentrum.

Landsmøtet 2015, som den skipshistoriske foreningen sto som vertskap for, ble anledningen til å gjøre noe mer ut av markering av det tidligere spaniergravstedet, der spanske sjøfolk ble gravlagt i spansk jord; ballastjord.

Dette endte med et minnesmerke utformet som en tidstypisk 1800-talls skonnertbrigg, av den type spaniolene benyttet når de i Kristiansunds gullalder – ”spansketida” - kom til Kristiansund med for å hente klippfisk.

I tillegg til at ”Spaniergravstedet” har fått sitt minnesmerke, framstår også den flotte skonnertbriggen som en monument over hele spansketida fra om lag 1830 og de femti årene som fulgte.

Kristiansund kommune har sørget for den parkmessige behandlingen rundt det 3,3 tonn tunge minnesmerket. Som belegningsstein rundt minnesmerket har kommunen benyttet om lag 2000 gamle brostein som tidligere lå i den gamle Storkaia fra rundt 1914.

Brødrene Strand Stenhuggeri AS takker for oppdraget.

Les mer om avdukingen på TK.no
Artikkelens bilder er lånt fra Tidens Krav sin nettavis.