Produkter og tjenester

Brødr. Strand Stenhuggeri har lange tradisjoner for produksjon av gravminner.
Vi har en moderne maskinpark, og sammen med dyktige fagfolk er vi i stand til å produsere kvalitetsprodukter i flere kategorier.

I tillegg til vårt hovedprodukt; gravminner - så leverer vi også produkter som:

- benkeplater til kjøkken og bad
- bygningsstein som fasade på bygg, parkanlegg og spesialprodukter
- skifer og peisplater
- spesialprodukter som døpefontener, portaler, pokaler, etc.

Som produsent og leverandør av gravstein, har vi også et godt serviceapparat som kan utføre service og vedlikehold på gravminner. Servicearbeid kan enten utføres på stedet - eller ved at vi besørger levering fra/til etter endt servicearbeid. Serviceapparatet vårt dekker hele Norge.

Se Modeller for full oversikt over gravmonumenter som er tilgjengelig i vårt sortiment.