Informasjon

Modell 341

Størrelse: 65x50
Avbildet stein

Pris fra 30 000,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon