Informasjon

Modell 345

Størrelse: 80x65
Avbildet stein

Pris fra 41 300,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon