Informasjon

Modell 346

Størrelse: 65x50
Avbildet stein

Pris fra 33 490,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon