Informasjon

Modell 347

Størrelse: 60x65
Avbildet stein

Pris fra 22 450,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon