Informasjon

Modell 348

Størrelse: 85x65
Avbildet stein

Pris fra 46 400,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon