Informasjon

Modell 350

Størrelse: 60x45
Avbildet stein

Pris fra 33 600,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon