Informasjon

Modell 352

Størrelse: 70x50
Avbildet stein

Pris fra 42 640,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon