Informasjon

Modell 385

Størrelse: 90x45
Avbildet stein

Pris fra 32 550,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon