Informasjon

Modell 482

Størrelse: 60x75
Avbildet stein

Pris fra 44 040,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon