Informasjon

Modell 605

Størrelse: 65x85
Avbildet stein

Pris fra 35 680,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon