Informasjon

Modell 619

Størrelse: 55x75
Avbildet stein

Pris fra 25 200,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon