Informasjon

Modell 870

Størrelse: 65x80
Avbildet stein

Pris fra 39 610,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon