Informasjon

Modell 396

Størrelse: 65x80
Avbildet stein

Pris fra 41 400,-
Endelig pris vil påvirkes av valgt steinsort, tilbehør og utforming.

Kontaktinformasjon