Administrasjon

Mary Hatlen

Mary Hatlen

Kontormedarbeider

Maria Strand Krakeli

Maria Strand Krakeli

Kontormedarbeider og medeier.

Jostein Strand

Jostein Strand

Transportør, steinhugger og medeier.

Jan Erik Strand

Jan Erik Strand

Daglig leder og medeier.

Hanne Christine Kirkevold

Hanne Christine Kirkevold

Økonomiansvarlig